top of page

Židovský cintorín

Židovský cintorín

Židovský cintorín je historickým miestom, ktoré svedčí o prítomnosti židovskej komunity v meste. Cintorín sa nachádza na okraji Prievidze a je známy svojou atmosférou a architektúrou. Rovný terén obsahuje množstvo náhrobkov s hebrejskými nápismi, čo svedčí o židovskom dedičstve. Cintorín je dôležitým miestom pre štúdium histórie a kultúry židovskej komunity v Prievidzi. Jeho udržiavaním a ochranou sa zachováva pamiatka na minulosť a poskytuje priestor na pripomínanie a uctievanie zosnulých.


Ústrednou časťou je krypta rodiny Heumannovcov a ďalej sa tu nachádza 18 náhrobných kameňov. Založený bol už v roku 1853 a rozkladal sa pod Banskou na ploche viac ako 800 metrov štvorcových ohradenej kamenným múrom. V roku 1932 k nemu pribudol aj byt správcu a modlitebňa, ktoré stoja dodnes. Keďže sa po vojne židovská komunika už neobnovila, cintorín sa stal terčom útokov viacerých vandalov a zlodejov, a mnoho náhrobkov skončilo za hranicami okresu. V roku 1985 bol cintorín definitívne zlikvidovaný, náhrobky sa uložili na kopu a znovu sa rozkrádali. V roku 1994 bol opäť symbolicky otvorený v aktuálnom stave.

bottom of page