top of page

Rušňové depo

Rušňové depo

Národná technická pamiatka - Rušňové depo je fascinujúcou zástavbou, ktorá odráža históriu železnice v regióne. Toto depo, postavené v rokoch 1912-1913, je domovom historických rušňov a železničných vozňov. Návštevníci majú možnosť objaviť bohatú zbierku rušňov a dozvedieť sa o ich význame v rozvoji dopravy. Národná technická pamiatka - Rušňové depo je dôležitým kultúrnym dedičstvom Prievidze a priláka každého, kto má záujem o železničnú históriu. Má charakteristické znaky architektúry železničných stavieb z obdobia počiatkov železničnej dopravy. So zachovaným technologickým vybavením je najzachovalejšou stavbou svojho druhu na Slovensku. Do zoznamu Národných pamiatok bolo zapísané v roku 2005. 

bottom of page