top of page

Súsošie sv. Cyrila a Metoda

Súsošie sv. Cyrila a Metoda

Súsošie svätých Cyrila a Metoda v Prievidzi je významnou symbolickou pamiatkou. Títo svätcovia sú považovaní za zakladateľov slovanského písma a kultúry. Súsošie, umiestnené v parku, zachytáva obe postavy so symbolickými atribútmi. Je to dôležité historické znamenie, ktoré upriamuje pozornosť na slovanské dedičstvo a kresťanskú vieru. Súsošie sv. Cyrila a Metoda v Prievidzi slúži ako miesto reflexie a rešpektu k ich dedičstvu, a je známkou hrdosti na slovanskú kultúru a historické korene mesta.

bottom of page