top of page

Hornonitrianske múzeum

Hornonitrianske múzeum

Hornonitrianske múzeum je kultúrna inštitúcia zameraná na uchovávanie a prezentáciu histórie a kultúry regiónu Horná Nitra. Svojou expozíciou, výstavami a edukačnými programami ponúka návštevníkom pohľad do minulosti regiónu, jeho prírody, etnografie a histórie. Hornonitrianske múzeum je dôležitým kultúrnym a vzdelávacím centrom, ktoré slúži na zachovanie a šírenie bohatého kultúrneho dedičstva Hornonitrianskeho regiónu.


http://www.muzeumpd.sk/

bottom of page