top of page

Kostol Najsvätejšej Trojice

Kostol Najsvätejšej Trojice

Kostol Najsvätejšej Trojice je historická sakrálna stavba v centre mesta. Postavený v 17. storočí v barokovom štýle s vplyvmi renesancie, kostol sa vyznačuje jednoloďovou podobou s polygonálnym ukončením a veľkou vežou s cibuľovitým vrcholom. V interiéri nájdeme bohatú výzdobu vrátane hlavného oltára so sochou Svätej Trojice, bočných oltárov, fresiek a kazateľnice. Kostol slúži katolíckej cirkvi a je dôležitou súčasťou kultúrneho dedičstva mesta. Ide o jednu z najkrajších barokových stavieb v strednej Európe a nachádza sa na Piaristickom námestí.

bottom of page