top of page

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol Nanebovzatia Panny Márie alebo jednoducho Mariánsky kostol je najstaršou stavbou a jednou z najvzácnejších kultúrnych pamiatok mesta Prievidze. Jeho výstavba datovaná do 13. storočia vlastne predchádzala vzniku mesta, Prievidza sa totiž vyvinula z osady, ktorá sa v dávnych časoch sformovala v okolí tohto kostola. Mariánsky kostol stojí v opevnenom areáli na tzv. Mariánskom vŕšku, na mieste niekdajšieho stredovekého hradiska. Podobne ako dnes, i v minulosti ho obklopoval cintorín. Kedysi však stál pri kostole ešte i kláštor karmelitánov, ktorý v období šíriacej sa reformácie zanikol. Z pôvodného interiéru kostola sa nezachovalo veľa, za zmienku stojí snáď len vzácna stredoveká socha Panny Márie pochádzajúca z 15. storočia. Mariánsky kostol v Prievidzi je cieľom pravidelných pútí, ktoré sa každoročne usporadúvajú na sviatok Nanebovzatia Panny Márie.


Kostol je národnou kultúrnou pamiatkou, je postavený v juhozápadnej časti opevneného mestského cintorína.


Stojí na Mariánskom vŕšku, kde je lokalizovaná aj vyhliadka. Podľa legiend tu mal stáť aj Prievidzský hrad - cca 11. storočie.

bottom of page