top of page

Múzeum Vtedy

Múzeum Vtedy

Múzeum Vtedy je inovatívnou kultúrnou inštitúciou zameranou na interaktívnu prezentáciu histórie a kultúry 20. storočia. Nachádza sa v priestore bývalého učilišťa a poskytuje návštevníkom zážitkovú expozíciu. Múzeum sa venuje témam ako komunizmus, ale aj každodenným životným skúsenostiam obyvateľov. Ponúka rôznorodé programy, ako sú interaktívne výstavy, workshop-y a edukačné aktivity pre školy. Múzeum Vtedy je dôležitou kultúrnou platformou, ktorá pomáha porozumieť a reflektovať minulé udalosti súvisiace s históriou a spoločenským vývojom.


https://muzeumvtedy.sk/

bottom of page