top of page

Mestský dom

Mestský dom

Neprehliadnuteľná ružová budova priamo na Námestí slobody je aktuálne sídlom primátorky mesta a centrom obradov či prijímania vzácnych návštev. V tejto budove pôsobil aj prvý okresný revolučný národný výbor v Prievidzi a v pôvodných priestoroch mestského domu študoval Vavrinec Benedikt z Nedožier - humanistický učenec a pedagóg. 


Na dome sa okrem iného nachádza aj pamätná doska s textom: ,,Na tomto mieste budili dňa 10. januára 1849 národné sebavedomie v naších otcoch Jozef Miloslav Hurban predseda slov. nár. rady Ľudovít Štúr člen slov. nár. rady, keď v revolučných rokoch 1848-49 viedli aj našim krajov dobrovoľníkov do boja za slobodu a práva Slovenského národa. Dňa 10. jan. 1969 venuje miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi."


26. septembra 1936 bol Mestský dom aj miestom návštevy prezidenta Československej republiky dr. Eduarda Beneša, kde sa stretol s predstaviteľmi mesta Prievidza.

bottom of page