top of page

Park pred ÚPSVaR

Park pred ÚPSVaR

Park pred ÚPSVaR (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) je miestom, kde sa stretáva funkcionalita a prírodné prostredie. Tento park poskytuje príjemné prostredie pre návštevníkov a obyvateľov, ktorí sem prichádzajú na oddych a relaxáciu. Súčasťou parku sú trávnaté plochy, stromy a lavičky, ktoré umožňujú príjemné pose­denie a stretnutie s priateľmi alebo rodinou. Park pred ÚPSVaR v Prievidzi je ideálnym miestom na krátku prestávku počas pracovného dňa alebo na strávenie voľného času v príjemnom prostredí mesta. Súčasťou námestia je vodný prvok, pamätná tabuľa či súsošie sv. Cyrila a Metoda.

bottom of page