top of page

Pomník padlým v SNP

Pomník padlým v SNP

Na konci prázdnin, 29. augusta, počas sviatku Slovenského národného povstania sa každoročne na mnohých miestach Slovenska konávajú oslavy na počesť tejto udalosti a ľudí, ktorí v  ňom položili svoje životy. Oslavy pri príležitosti 75. výročia Slovenského narodného povstania sa konali aj v meste Prievidza. Podujatie sa uskutočnilo v predvečer 29. augusta zapálením vatry na Marianskom vŕšku a kladením vencov pri pomníku padlých na Námesti slobody.

Pomník padlým v SNP postavili v roku 1948 na počesť obetí druhej svetovej vojny. Autorom tohto diela je architekt Štefan Lukačovič a akademický sochár Rudolf Pribiš.

Prof. Ing. architekt Štefan Lukačovič 1913 - 2001,rodák z Trnavy. Vyštudoval v Brne, spolu s Eugenom Kramárom založili v roku 1942 spoločný ateliér, kde spoločne vytvorili pozoruhodné funkcionalistické diela.


Sochár a výtvarný pedagóg Rudol Pribiš 1913 - 1984 , rodák z Rajca bol významný predstaviteľ slovenského umenia a socialistického realizmu v sochárstve.

Reliéf je vytesaný do pieskovca, zobrazuje účastníkov povstania - ženu a roľníkov s vojakmi, partizánmi, ich veliteľom,  celkovo 7 osôb. V  reliéfe sú znázornení aj nedmysliteľní pomocníci vo vojne - kone, v počte tri. Vpravo je umiestnený  vysoký, hranolovitý stĺp so sochou ženy. Pomník sa nachádza v severnej časti Námestia slobody.


V roku 1963 bol pomník s reliéfom vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

bottom of page