top of page

Kultúra a voľný čas

RKC

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Záhradnícka 19
971 01 Prievidza


tel.: +421 (0) 46 512 18 11
e-mail: info@rkcpd.sk
www.rkcpd.sk


pracovná doba: pondelok - piatok  7.00 - 15.00 


Galéria RegionArt
pondelok - piatok  9:00 - 17:00


Facebook: https://www.facebook.com/rkcpd
Instagram: https://www.instagram.com/rkc_v_prievidzi/

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi je kultúrnou inštitúciou zriadenou Trenčianskym samosprávnym krajom. Pôsobí na hornej Nitre – v okresoch Prievidza a Partizánske.


RKC v Prievidzi už po desaťročia prináša kvalitnú kultúru dostupnú pre všetky vekové i záujmové kategórie adresátov. Pripravuje vlastné podujatia, poskytuje odborno-poradenskú pomoc ďalším tvorcom kultúrnych aktivít, obecným úradom a kultúrnym zariadeniam samospráv, tvorí databázy ľudových umelcov, výtvarníkov, kolektívov a jednotlivcov
záujmovej umeleckej činnosti, vydáva metodické a repertoárové materiály v týchto oblastiach:

 

 • záujmová umelecká činnosť (amatérska hudba, spev, folklór, tanec, výtvarné umenie, tradičné remeslá, umelecký prednes, divadlo, literárna tvorba)

 • sociálna prevencia, záujmové vzdelávanie a environmentálna výchova 

 • odborné vzdelávanie v oblasti kultúrno-osvetovej práce, občianskej obradnosti, kronikárstva

 • regionálna výchova a oblasť etnológie

 
RKC v Prievidzi je pravidelným
organizátorom a spoluorganizátorom celoštátnych, krajských a regionálnych prehliadok súťaží, festivalov a slávností.


Niektoré z nich priaznivci kultúry a spoločenského života poznajú od svojich detských čias (viacerí účastníci týchto súťaží sú dnes už slávni a úspešní profesionálni umelci!)

Tu je prehľad najvýznamnejších podujatí, pod ktoré sa podpisuje RKC v Prievidzi:

 

 • HORNONITRIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

 • ZIMNÉ SLÁVNOSTI HORNONITRIA

 • MLÁDEŽ SPIEVA - celoštátna prehliadka detských speváckych zborov

 • KRIŠTÁĽOVÁ VÁZA - festival amatérskych spevákov populárnej piesne

 • FESTIVAL MODERNÉHO TANCA DETÍ - regionálna súťažná prehliadka moderného a módneho tanca s postupom do krajského kola súťaže

 • FESTIVAL STANISLAVA CHRENA - celoštátna prehliadka seniorského divadla

 • THALIA - krajská prehliadka amatérskeho divadla Trenčianskeho kraja

 • OCHOTNÍCKE JAVISKO, ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO - regionálne divadelné prehliadky amatérskeho divadla

 • DIVADELNÁ JAR JÁNA ROHÁČA - festival zábavného divadla

 • BENIAKOVE CHYNORANY - celoslovenský festival poézie (RKC je jeho spoluorganizátorom)

 • AMA – regionálna súťaž a výstava z tvorby neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza a Partizánske

 • PRIZMA – regionálna postupová súťaž pre amatérskych fotografov

 • CINEAMA - krajská prehliadka amatérskej filmovej tvorby a videotvorby

 • JESEŇ JE DAR – regionálna prehliadka záujmových činností seniorov

 • MJARTANOVO SEBEDRAŽIE – celoslovenská súťaž v etnologickom výskume 

 

RKC v Prievidzi pravidelne pripravuje výstavy diel uznávaných výtvarníkov, fotografov, dizajnérov, ale vyhľadáva a otvára svoje brány i mladým a dravým umelcom, ktorí majú tiež možnosť vystavovať v priestoroch Galérie RegionArt. 

 

RKC v Prievidzi pripravuje programy klubového typu určené pre záujemcov o nekomerčnú kultúru. Najznámejším z nich je cyklus koncertov ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT! zameraný na jazz a ďalšie menšinové hudobné žánre. Ďalšie projekty NEDEĽNÁ KLASIKA a Klasika na zámkoch, hradoch a kaštieľoch predstavujú vážnu hudbu v podaní významných hudobných telies a hudobníkov.

galéria region art ahoj visit prievidza
KaSS PD

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi

F. Madvu 11

971 01 Prievidza


tel.: +421 (0) 46 541 20 29
e-mail: kasspd@prievidza.sk
www.kasspd.sk


pracovná doba: pondelok - piatok  7:00 - 18:00 

kass pd ahoj visit prievidza
CVČ PD

Centrum voľného času

K. Novackého 14

971 01 Prievidza


tel.: +421 (0) 46 381 00 01
e-mail: kcvcprievidza@gmail.com
www.cvcpd.sk


pracovná doba: pondelok - piatok  8:00 - 20:00 

cvč pd visit ahoj prievidza
bottom of page