top of page
the grow up prievidza

ZVEREJNENIE

VÝSLEDKOV

Výsledky prvého ročníka The Grow Up Prievidza boli práve zverejnené!

Víťazný projekt

buď DOBROvoľník

Vzdelávanie

Cieľom projektu je edukácia mladých ľudí v téme dobrovoľníctva, vo forme workshopov. Sprostredkuje mladým ľudom ľahšie a efektívnejšie zapájanie do dobrovoľníckej činnosti a pomôže organizáciám, ktoré na svoju činnosť potrebujú dobrovoľníkov získať dobrovoľníkov.

Projekt je zameraný na edukáciu mladých ľudí v téme dobrovoľníctva. Pomôže mladým ľudom ľahšie a efektívnejšie sa zapájať do dobrovoľníckej činnosti. V rámci projektu zmapujeme organizácie, ktoré na svoju činnosť potrebujú dobrovoľníkov v meste Prievidza a ich potreby a nadviažeme s nimi spoluprácu. Vytvoríme databázu dobrovoľníkov. Podľa ich záujmov ich aj v budúcnosti budeme môcť osloviť v prípade, ak budú organizácie potrebovať dobrovoľnícku pomoc alebo v prípade potreby (napr. upratovanie mesta, zbierky a pod.). Projekt sa ďalej delí na edukatívnu a praktickú časť.

Miriam Dobrotová, 16 rokov, Stredná zdravotnícka škola

920€

bottom of page