top of page

Fontána pod lipami

Fontána pod lipami

Obnova časti námestia v Prievidzi s vodným prvkom získala cenu verejnosti CE.ZA.AR 2017. V hlasovaní získala najviac hlasov zo všetkých nominácií.Na základe hlasovania, ktoré prebiehalo v septembri na portáli hnonline.sk bolo udelené ocenenie Cena verejnosti projektu Obnova časti námestia s vodným prvkom v Prievidzi. Projekt, ktorého dominantou je Fontána pod lipami získal spomedzi všetkých nominácií najviac hlasov verejnosti.


„Nedostatkom ústredných námestí býva, že neslúžia na to, aby sa na nich zdržiavali ľudia, ale aby vynikol monumentálny pamätník či iný objekt v ich strede. Podobný problém malo mesto Prievidza. Slúži ku cti, že pri riešení úpravy časti Námestia slobody zvolili cestu architektonickej súťaže. Zadaním mesta v architektonickej súťaži bolo oživenie hornej časti námestia s využitím vodného prvku,“ píše sa vo vyhlásení odbornej poroty CE.ZA.AR.


Práve neklasická fontána, ktorá má formu pozdĺžnej vodnej plochy patrí k dominante celého projektu obnovy námestia. Priestor s tryskami sa začína na úrovni terénu a jemným spádom prechádza do plytkého bazéna, ktorý je ukončený lavičkou. Súčasťou riešenia je taktiež úprava schodísk na námestí s umožnením bezbariérového pohybu. Projekt obsahuje aj atypické lavičky lemujúce celý priestor. Autormi víťazného projektu sú mladí architekti Marian Trcka, Branislav Lackovič a Jaroslav Tarajčák.


Fontána s ďalšou nomináciou
Po nominácii na Cenu za architektúru CE.ZA.AR 2017 bola prievidzská fontána nominovaná aj na ďalšie prestížne architektonické ocenenie.Získala nomináciu na Cenu Dušana Jurkoviča, ktorú udeľuje výročne Spolok architektov Slovenska autorovi alebo autorskému kolektívu za architektonické alebo urbanistické dielo realizované na území Slovenskej republiky, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Slovensku. Na Slovensku ide o najstaršie ocenenie v oblasti architektúry.

bottom of page