top of page

Mariánsky vŕšok

Mariánsky vŕšok

Na mieste legendárneho Prievidzského hradu dnes nenájdeme žiadne hradby alebo jeho pozostatky. Ponúka ale jedinečný pohľad na mesto Prievidza a okolité pohoria či parádne prostredie pre vaše fotografie. Na vyhliadke sú úmiestnené aj náučné tabule, dvojkríž a lavičky. Určite nezabudnite navštíviť aj skalný otvor pod touto vyhliadkou.

bottom of page