top of page

Plastika mieru

Plastika mieru

Plastika mieru pred ZŠ na Ul. S. Chalupku je z roku 1973. Deväťmetrové dielo zo špeciálneho plechu vytvoril akademický maliar Alojz Petráš. Plastika mieru je na pilieri zostavená z plechových hranolov, ktoré predstavujú banské šachty. Na vrchole je znázornená holubica, ako symbol mieru a banícke kladivká, ktoré popri šachtách pripomínajú, že Prievidza je banícke mesto.

bottom of page