top of page

Prievidzský hrad

Prievidzský hrad

Mariánsky vŕšok nebol odjakživa len miestom, kde nájdeme krásny výhľad na mesto či Kostol Nanebovzatia Panny Márie. Približne v 11. storočí totiž mal byť aj miestom, na ktorom stál Prievidzský hrad. To, že existoval, môžeme tvrdiť určite. S istotou už však nevieme povedať, akú mohol mať podobu. 


Uviesť na pravú mieru musíme však aj to, že aktuálne hradby nie sú jeho pozostatkom a sú o čosi mladšie než má byť hrad samotný. Táto skutočnosť je dosť často misinterpretovaná. 


Pod Mariánskym vŕškom rovnako nájdeme aj skalný otvor, ktorý mal byť podľa povestí tajným východom z Prievidzského hradu a zároveň vyústeným tajných chodieb pod Prievidzským hradom, ktoré mali viesť pod Piaristický kláštor a až pod Bojnický zámok k hradnej studni. Je veľmi nepravdepodobné, že by to tak mohlo v skutočnosti byť, nakoľko s vtedajšou technológiou by nebolo možné také chodby popod riekou, ktorá tieto dve mesta oddeľuje, vybudovať. Chodby sú aktuálne zavalené, takže to či kedysi mohli slúžiť ako únik z Prievidzského hradu je ešte stále otázne. 


S istotou vieme povedať, že tento otvor slúžil ako pivnica prvého poschodového domu ,,Nebo" v Prievidzi a ako sklad bývalej Carpathie. 

bottom of page