top of page

Sgrafitá na Sídlisku Píly

Sgrafitá na Sídlisku Píly

Sgrafitá na Sídlisku Píly predstavujú významný príklad umeleckej tvorby v exteriéri. Tieto dekoratívne prvky zdobia fasády panelových budov a sú vyrobené technikou sgrafita. Ich farebné a detailné vzory dotvárajú estetiku sídliska a pridávajú mu charakter. Sgrafitá na Sídlisku Píly sú nielen ozdobou, ale aj svedectvom o architektonickom štýle a kultúre konkrétneho obdobia. Predstavujú významný príspevok k mestskému prostrediu a poskytujú obyvateľom i návštevníkom príležitosť obdivovať umenie na verejných priestranstvách. Je to najväčšia výstava tohto druhu na Slovensku, ktorú si návštevníci mesta môžu zdarma prechádzať kedykoľvek pri návšteve sídliska.

bottom of page