top of page

Socha Márie Immaculaty - Piaristický kostol

Socha Márie Immaculaty - Piaristický kostol

Socha Márie Immaculaty v Prievidzi je významným náboženským a kultúrnym symbolom. Táto socha zobrazuje Pannu Máriu, bez počiatku hriechu, s rozboreným hadom pod nohami. Nachádza sa na verejnom priestranstve a je miestom, kde veriaci a návštevníci môžu prejaviť úctu a vyjadriť svoju náboženskú vieru. Socha Márie Immaculaty je dôležitou súčasťou mestskej krajiny a poskytuje estetický a duchovný prínos pre obyvateľov. Je to miesto, kde sa môžu ľudia zastaviť na chvíľu pokojného rozjímania a modlitby. Socha Márie Immaculaty odráža náboženskú tradíciu a hodnoty mesta Prievidza.


V roku 2017 bola vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku.


Barokové dielo z 18.storočia. Upravované bolo v rokoch 1936 a 2017-2019. Autorom úpravy z rokov 2017-2019 je Dušan Hagara. Nachádza sa severne od kláštora piaristov na ulici A. Hlinku. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:


Podstavec: Štvorboký kamenný podstavec stĺpa a sochy. Má štvorcový pôdorys.

Stĺp: Valcový kamenný stĺp pod sochou. Má kruhový pôdorys.

Socha: Socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Maria-Immaculata).

Kópia podstavca: Kópia podstavca mariánskeho stĺpa z roku 2018.

bottom of page