top of page

Socha sv. Jána Nepomuckého

Socha sv. Jána Nepomuckého

Socha svätého Jána Nepomuckého je významnou historickou a náboženskou pamiatkou. Táto socha, umiestnená na verejnom priestranstve, predstavuje patróna mostov a ochrancu vodných ciest. Svätý Ján Nepomucký je zobrazovaný ako knieža, s rukou na hrudi a symbolickým krížom v rukách. Socha slúži ako miesto zastavenia, modlitby a reflexie pre návštevníkov a veriacich. Je to svedectvo o kresťanskej tradícii a kultúrnom dedičstve mesta Prievidza. Socha Jána Nepomuckého je dôležitou súčasťou mestského charakteru a poskytuje estetickú a náboženskú hodnotu pre jeho obyvateľov.

bottom of page