top of page

Trojičný stĺp

Trojičný stĺp

V 18. Storočí kňaz Ján Podolan dal v severnej časti námestia postaviť Trojičný stĺp (1739). Stĺp vyhotovil Dionýz Stanetti. Masívny trojboký sokel má na čelnej strane do námestia reliéf sv. Rozálie z roku 1797, ktorým sa jeho charakter zmenil na morové súsošie. Na jeho ozdobných medailónoch sa zachovali nápisy „…k úcte Najsvätejšej Trojice pre najbližších a svojich“, „Aby hrozný mor a vojna obišli mesto a ľud, nech so zbožným želaním sa naplní.“ Reštaurovaný bol v rokoch 1992 – 1995.


V roku 1963 bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Medzi rokmi rokoch 1992 - 1995 bola vykonaná jeho posledná rekonštrukcia.

bottom of page